PARTNERËT TANË 

Shoqata "Gender, Paqe e Siguri" vazhdimi i  Shoqatës së Grave me Probleme Sociale,  ka bashkëpunim të vazhdueshëm me:

Strukturat shtetërore në Nivel Qëndror : Ministria e Brendshme, Ministria e Evropës dhe Punëve të Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtja Sociale, Ministria e Drejtësisë;

Strukturat shtetërore në Nivel Lokal:  Durrës,Tiranë, Elbasan,Vlorë, Shkodër,Berat, Korcë, Pogradec, Lezhë, Kukës, Dibër, Saranda ;

Organizata ndërkombëtare:  SIDA, UN Women Albania; OSBE, Operation 1325, EU,  Anna Lindh Foundation,

Organizata të shoqërisë civile :

 

Emri  i Shoqatës

Vëndi

1

Shoqata Grate Siguri Paqe

Durrës

2

Qendra Vatra

Vlora

3

Agrita Vizion

Peshkopia

4

Shoqata Jona

Saranda

5

Une Gruaja

Pogradeci

6

Gruaja tek Gruaja

Shkodra

7

Klubi Social

Korca

8

Forumi I Gruas Elbasan

Ebasan

9

Qendra "Femijet Sot"

Tirana

10

AWEN

Tirana

11

SH.P.G.F

Tirana

12

Komiteti I Helsinkit

Tirana

13

Gruaja Ne Fokus

Durres

14

SH. Per Zhvillim Psiko-Social-Kulturor te Femijeve dhe te rinjve

Ebasan

15

Te ndryshem te barabarte

Tirana

16

Kongresi Rinor

Tirana

17

Mary Word Laureto

Tirana

18

Komiteti Rinor

Lezha

19

Ne Dobi te Femrës, Komuniteteve, shtresave ne nevoje dhe personave me aftesi te kufizuar

Tirana

20

Qendra Konsumatori Shqiptar

Durres

21

Fokus - Ne ndihme te femijeve

Tirana

22

Atom

Peshkopia

23

CSDC

Shkodra

24

Shoqata e Gazetarve

Elbasan

25

Dev-Aid

Tirana

26

Per Ju nena dhe Femije

Kukes

27

Dora Prinderore

Korca

28

E Shkuara per te ardhmen/Past for Future

Korca

29

Perkrahje per te Rinjte

Korca

30

Femijeve Jetim

Korca

31

IPSED

Tirana

32

Qendra Kombetare per Sherbime Komunitare

Tirana