Projekti: “ Adresimi i dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Durrës dhe Njësinë Administrative Ishëm”

Periudha e implementimit :Viti 2023,

Donator: Social Investors;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit : Viti 2023,

Donator: AWEN /SIDA;

 

PROJEKTET NË VITET 2016-2022

 

Arritjet e këtij 7 vjeçari:

  1. Miratimi i Planit të Veprimit për Rezolutën 1325 në Shqipëri;
  2. Hartimi i Raportit të parë dhe të dytë të Monitorimit mbi zbatimin e Planit të Veprimit të Rezolutës 1325 në Shqipëri;
  3. Ngritja e Inkubatorit të Tushemishtit;
  4. Ngritja e Qendrës për Mbrojtjen e qytetarëve të dëmtuar nga tërmeti;.

 

Totali i përfituesve përgjatë viteve 2016-2022 është 13.531.

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit :Viti 2022,

Donator: Awen/Sida;

 

Projekti: “Forcimi i një përgjigje të koordinuar të ofruesve të shërbimit për të menaxhuar rastet e të gjitha llojeve të dhunës ndaj Grave në Bashkinë Durrës dhe Kavajë’’

Periudha e implementimit :Tetor  2021-Qershor 2022,

Donator: Un Women, Sida;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit : Viti 2021,

Donator: Awen/Sida;

 

Projekti: “Zbatimi i  Planeve të Integrimit Socio-Ekonomik për viktimat e dhunës në familje apo të formave të tjera të dhunës”

Periudha e implementimit : Tetor 2021-Dhjetor 2021,

Donator: Awen-Un Women;

 

Projekti: “Qendra për Mbrojtjen e Qytetarëve të Dëmtuar nga tërmeti”

Periudha e implementimit : Maj 2020-Gusht 2021,

Donator: AWEN/SIDA;

 

Projekti: “Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit : Viti 2020,

Donator: SwissContact;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit : Viti 2020,

Donator: AWEN/SIDA;

 

Projekti: “Policimi në Komunitet”, Vore Kamez, Kombinat  

Periudha e implementimit: Prill-Tetor 2020,

Donator: SCPA/SIDA;

 

Projekti: "Eko turizëm për të gjithë"

Periudha e implementimit:  Dhjetor 2019-Tetor 2020 ,

Donator: Fondi nga RCC/BE, Korcë, Pogradec;

 

Projekti: “Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit: Viti 2019,

Donator: SwissContact;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit: Viti 2019,

Donator: AWEN/SIDA;

 

Projekti: “Reethink Project”

Periudha e implementimit: Nëntor 2018-Janar 2019,

Donator: UN Women/FGE;

 

Projekti: “Këshillim drejt Punësimit”

Periudha e implementimit: Viti 2018,

Donator: GIZ;

 

Projekti: “Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit:  Viti 2018 ,

Donator: SwissContact;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit: Viti 2018,

Donator: AWEN/SIDA;

 

Projekti: “Qendra Komunitare për fëmijët, Spitallë”

Periudha e implementimit: Qershor 2017- Qershor 2018,

Donator: Save the Children;

 

Projekti: "Ngritja e Inkubatorit të Tushemishtit"

Periudha e implementimit: Viti 2017,

Donator: SwissContact;

 

Projekti: “Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit: Viti 2017 ,

Donator: SwissContact ;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit:  Viti 2017;

Donator: AWEN/SIDA;

 

Projekti: “Policimi në Komunitet”

Periudha e implementimit : Viti 2017,

Donator: SCPA/SIDA;

 

Projekti: “Rezoluta 1325, Të drejtat e grave nga koncepti në realitetin Shqiptar”

Periudha e implementimit :  Viti 2018- 2019,

Donator: UN Women/Found For Gender Equality;

 

Projekti: “Rezoluta 1325, Të drejtat e grave nga koncepti në realitetin Shqiptar”

Periudha e implementimit :  Viti 2017- 2018,

 Donator: Un Women/ Found For Gender Equality;

 

Projekti: “Rezoluta 1325, Të drejtat e grave nga koncepti në realitetin Shqiptar”

Periudha e implementimit: Viti 2016- 2017,

Donator: UN Women/Found For Gender Equality;

 

Projekti: “Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit : Viti 2016,

Donator: SwissContact;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”

 Periudha e implementimit: Viti 2016,

Donator: AWEN/SIDA;

 

PROJEKTET E ZBATUARA NË VITET 2011-2015

 

Arritjet e këtij 5 vjeçari:

1.Krijimi dhe funksionimi  i një  klinike  ligjore-sociale  për mbështetjen e grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje dhe grupeve  në risk në qarkun e Durrësit;

2. Ngritja e inkubatorit të Tushemishtit dhe Voskopojës.

3.Hapja e zyrës Rajonale për Koordinimin e Politikave Sociale dhe Barazisë Gjinore në Qarkun Durrës

 

Totali i  përfituesve përgjatë vitet 2011-2015 është 10.930.

 

Projekti: “Rezoluta 1325, Të drejtat e grave nga koncepti në realitetin Shqiptar”

 Periudha e implementimit :Viti 2015- 2016 ,

Donator: Ambasada e Vendeve të Ulëta;

 

Projekti:“Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit :Viti 2015,

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza” 

Periudha e implementimit :Viti 2015,  

Donator: AWEN/SIDA;

 

Projekti: “Mbështetje me Shërbime juridike e psikologjike për Qendrën Komunitare”

Periudha e implementimit : Viti 2015,

Bashkia Durrës;

 

Projekti: “Adriatic Welfare Mix - Zhvillimi dhe Integrimi i sistemeve të Mirëqënies drejt një sistemi Mix të Mirëqënies të menaxhuar Lokalisht në zonën e Adriatikut”

Periudha e implementimit : Viti 2015-2016,

Donator: EU/IPA;

 

Projekti: “Adriatic Welfare Mix - Zhvillimi dhe Integrimi i sistemeve të Mirëqënies drejt një sistemi Mix të Mirëqënies të menaxhuar Lokalisht në zonën e Adriatikut”

Periudha e implementimit : Viti 2014-2015,

Donator: EU/IPA ;

 

Projekti: “Qendra Sociale  për Gra dhe vajza”

Periudha e implementimit : Viti 2014,

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit : Viti 2014,

 

Hapja e zyrës Rajonale për Koordinimin e Politikave Sociale dhe Barazisë Gjinore në Qarkun Durrës

Viti 2014 ;

 

Projekti: “Te rinjtë e disavantazhuar  të zonave periferike, kandidatë tërheqës në tregun e punës”

Periudha e implementimit : Viti 2013 – 2014,

Donator: AMSHC;

 

Projekti: “Qendra sociale  për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit : Viti 2013,

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Këshillim drejt punësimit”

Periudha e implementimit : Viti 2013,

Donator: Swisscontact;

 

Projekti: “Adriatic Welfare Mix - Zhvillimi dhe Integrimi i sistemeve të Mirëqënies drejt një sistemi Mix të Mirëqënies të menaxhuar Lokalisht në zonën e Adriatikut”

Periudha e implementimit : Viti 2013-2014,

Donator: EU/IPA

 

Projekti: “Adriatic Welfare Mix - Zhvillimi dhe Integrimi i sistemeve të Mirëqënies drejt një sistemi Mix të Mirëqënies të menaxhuar Lokalisht në zonën e Adriatikut”

Periudha e implementimit : Viti 2012-201,

Donator: EU/IPA,

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe vajza”

Periudha e implementimit :  Viti 2012,

Donator: Kvinna till Kvinna,

 

Projekti: “Fuqizimi Ekonomik i Grave e Vajzave nëpërmjet punës së dorës në zonat e Tushemishtit, Voskopojës e Strugës

 Periudha e implementimit : Viti 2012-2014,

Donator: BE, Kvinna till Kvinna,

 

Projekti: “Qendra sociale për Gra dhe vajza”

Periudha e implementimit :Viti 2011,

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Krijimi dhe funksionimi  i një  klinike  ligjore-sociale  për mbështetjen e grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje dhe grupeve  në risk në qarkun e Durrësit.

Periudha e implementimit :Dhjetor  2012 ,

Donator: AMSHC;

 

PROJEKTET E ZBATUARA NË VITET 2006-2010

 

Arritjet e këtij 5 vjeçari:

1.Hapja e Qendrës “Shpresa”, Porto Romano

2.Hapja e “Qendrës Komunitare Spitallë”

3. Hapja e zyrës së pare të Barazisë Gjinore, Durrës

 

Totali i përfituesve përgjatë viteve  2006-2010 është 20.626.

 

Projekti: “Qendra per nxitjen e punesimit formal te grave per kujdesin ne familje dhe sherbimet mbeshtetese ne Bashkine dhe Qarkun e Durresit(  Spitall,Porto Romano,Shijak,Sukth,Maminas,Manez,Katund i ri Rrashbull,xhafzotaj Gjepalaj) 

Periudha e implementimit:   Dhjetor  2010-Qershor 2011 ,

Donator: AMSHC;

 

Projekti: “Qendra Sociale për Gra dhe vajza”

Periudha e implementimit: Viti 2010

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Fushatë ndërgjegjësuese  për dhunën në familje”

Periudha e implementimit: 25  Nentor  2009 – 10 Dhjetor 2009

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Qendra e Këshillimit për Gra dhe vajza”

 Periudha e implementimit: Viti 2009,

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Edukimi i të rinjve mbi SST në zonat rurale te Durrësit”

Periudha e implementimit: 16/11/2009-05/12/2009,

Donator: UNFPA në bashkëpunim me MTKKS;

 

Projekti: "Rritja e pjesëmarrjes së gruas në procesin e votimit”

Periudha e implementimit: Prill 2009- Shtator 2009,

 Donator: Ambasada Hollandeze;

 

Projekti: “Ndryshimi vjen me Gruan”

Periudha e implementimit:  Viti 2008,

Donator: USAID;

 

Projekti: “Exhange në Serbi”

Periudha e implementimit: Viti 2008 ,

Donator: Kvinna Till Kvinna;

 

Projekti: “Qendra e Këshillimit për Gra dhe vajza”

 Periudha e implementimit:  Viti 2008 ,

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Strategjia dhe Plani i Veprimit për Fëmijë”

Periudha e implementimit:  Viti 2008 ,

Donator: UNICEF;

 

Hapja e zyrës së pare të Barazis ë Gjinore, Durrës, Viti 2008 ,

 

Projekti: “Forcimi i kapaciteteve të mekanzimave rajonalë dhe lokalë që monitorojnë dhe raportojnë për realizimin për të drejtat e fëmijëve”

Periudha e implementimit:  Prill 2008- Tetor 2008,

Donator: UNICEF;

 

Projekti: “Mbi ndërhyrjet afat shkurtër për të shpërngulurit e Gërdecit”

Periudha e implementimit: Prill- Maj 2008,

Donator: Soros;

 

Projekti: “Reduktimi i dhunës në familje, ofrimi i shërbimeve ligjore për viktimat e dhunës në familje”

 Periudha e implementimit: Prill 2008- Nëntor 2008,

Donator: Ambasada Zvicerane;

 

Projekti: “Fushatë Ndërgjegjësuese kundër Dhunës në Familje”

Periudha e implementimit: 25 Nëntor-10 Dhjetor 2008,

 Donator: UNFPA dhe Ministria e Kultures;

 

Projekti: Hapja e “Qendrës Komunitare Spitallë”- Europe Aid&Coss Marche, në bashkëpunim me Bashkinë dhe Drejtorinë Arsimore Durrës ,

Periudha e implementimit :Nëntor 2007-Nëntor 2010,

 Donator: BE;

 

Projekti: “Qendra e Këshillimit për Gra dhe vajza”

Periudha e implementimit : Viti 2007, 

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: “Përfshirja e komunitetit, një domosdoshmëri në procesin e zhvillimit”  

Periudha e implementimit : Nëntor 2007-Janar 2008,

Donator: Soros;

 

Projekti: “Rritja e pjesëmarrjes së komunitetit rural në vendimmarrjen  lokale”

Periudha e implementimit : Viti 2007-2008,

 Donator: BTD;

 

Projekti: Hapja e Qendrës “Shpresa”, Porto Romano

Periudha e implementimit : Viti 2007,

Donator: Ambasada Norvegjeze;

 

Projekti: "Exhange në Maqedoni"

 Periudha e implementimit : Viti2007,

Donator: Kvinna till Kvinna

 

Projekti: “Qendra e Këshillimit për Gra dhe vajza”

 Periudha e implementimit :Viti 2006 ,

Donator: Kvinna till Kvinna,

 

Projekti: Exhange në Kosovë dhe Mal të Zi

Periudha e implementimit :Viti 2006

Donator: Kvinna till Kvinna;

 

Projekti: Rikonstruktimi i shkollës “Met Hasa” e kopështit të fëmijëve dhe kamp veror për fëmijët

Periudha e implementimit :Viti 2006

Donator: Ambasada Hollandeze

 

Projekti: “Nxitja e pjesëmarrjes  së grave në marrjen e vendimeve që prekin drejtpërsëdrejti komunitetin e zonës” 

Periudha e implementimit :Maj – Tetor 2006

Donator: Banka Botërore ;

 

Projekti: “Shkolla Verore (Summer School)”

Periudha e implementimit :17 Korrik – 11 Gusht 2006,

 Donator: Ambasada Norvegjeze;

 

Projekti:Përfshirja e Komunitetit, një domosdoshmëri në proçesin e zhvillimit, në zonën e Spitallës dhe Porto Romanos”-

Periudha e implementimit :Qershor 2006 – Dhjetor 2006,

Donator: Soros;

 

PROJEKTE E ZBATUARA  NË VITET 2000-2005

 

Arritjet e këtij 5 vjeçari:

1.Hapja e Qendrës së të moshuarve;

2.Hapja e Qendrës së parë të Këshillimit nga NPA;

3. Hapja e Qendrës së Këshillimi për Gra e Vajza nga Kvinna till Kvinna

 

Totali i përfituesve përgjatë viteve 2000-2005 është 31.537 .

 

Projekti: "Ndihmë grave me veshmbathje e ushqime për fuqizimin ekonomik"

Periudha e implementimit: Viti 2005,

Donator: Misioni pa Kufi;

 

Projekti: “Qëndra e Këshillimit për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit: Viti 2005 ,

Donator: Kvinnna Till Kvinna;

 

Projekti: “Qëndra e Këshillimit për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit: Viti 2004 ,

Donator: Kvinnna Till Kvinna;

 

Projekti: “Integrimi i viktimave të trafikimit dhe të grupeve të riskuara dhe parandalimi i fenomenit të trafikimit”në bashkëpunim me Këshillin e Shoqatave të Shërbimeve Sociale”

Periudha e implementimit: Maj 2004- Shkurt 2005,

Donator: Ambasada Amerikane ;

 

Projekti: “Integrimi i grave të zonës së PortoRomanos dhe të Spitallës në jetën sociale ekonomike të qytetit të Durrësit”

Periudha e implementimit: Nëntor 2004- Prill 2005,

Donator:  Soros;

 

Projekti: “Fushatë Sensibilizuese kundër Hiv/Aids”

Periudha e implementimit: Viti 2003 ,

 Donator: Ambasada Zviceriane;

 

Projekti: “Kamp veror për fëmijët, Summer School”

Periudha e implementimit: Viti 2003 ,

Donator: UNICEF;

 

Projekti: “Ndihmë ushqimore për 330 familje të zonës së Spitallës dhe Porto Romanos”

Periudha e implementimit: Maj 2003-Tetor 2005 ,

Donator: WFP;

 

Projekti: “Integrimi i të ardhurve në jetën social-kulturore të Durrësit” në bashkëpunim me Këshillin e Shoqatave të Shërbimeve Sociale”

Periudha e implementimit: Dhjetor 2003-Maj 2004,

Donator: Soros;

 

Projekti: “Qëndra e Këshillimit për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit: Viti 2003 ,

Donator: Kvinnna Till Kvinna;

 

Projekti: "Rikonstruktimi i mjedisit dhe palestres së Shkollës Jan Kukuzeli", Durrës

Periudha e implementimit: Viti 2002-2003,

Donator: USAID

 

Projekti: “Trajnim për të drejtat e grave dhe dhunën në familje”

Periudha e implementimit: Viti 2002-2003,

Donator: Ambasada Hollandeze;

 

Projekti: “Fushata ndërgjegjësimi mbi antitrafikimin në zonat rurale të qarkut Durrës”

Periudha e implementimit: Prill 2002- Shtator 2002,

Donator: Ambasada Amerikane;

 

Projekti: “Ndihmë sociale për të moshuarit  e vetmuar”

Periudha e implementimit: Nëntor 2002 – Prill 2003 ,

 Donator: IRC;

 

Projekti: “Gjelbërimi dhe mbjellja e pemëve në Qendrën e të moshuarve”

Periudha e implementimit: Viti 2002,

Donator: Millenium Contact ;

 

Projekti: “Hapja e Qendrës së të moshuarve”

Periudha e implementimit: Viti 2001 ,

Donator: Fondi i Zhvillimit Shqiptar;

 

Projekti: “Shoqëria civile në ndihmë të moshës së tretë; Shërbime për të moshuar në familje”

 Periudha e implementimit: Viti 2001 ,

 Donator: Banka Botërore;

 

Projekti “Hapja për here të parë e Qendrës së Këshillimit për Gra dhe Vajza”

Periudha e implementimit: Viti 2000-2002,

 Donator: NPA, Norwegian People Aid;

 

Projekti: Gjelbërimi i mjedisit të shkollës “Jan Kukuzeli”

Periudha e implementimit: Viti 2000

Donator: Rec;

 

Projekti: “Dhurimi i mjeteve logjistike dhe sigurimi i vazhdimësisë së punës për gratë”

Periudha e implementimit: Viti 2000 ,

Donator: PNUD;

 

Projekti:“Fillimi i një bisnesi të vogël për gratë e qytetit të Durrësit”

Periudha e implementimit: Viti 2000 ,

Donator: SNV Hollandeze;

 

Projekti: “Dhuratë 6 makina qepëse për gratë me paaftësi”

Periudha e implementimit: Viti 2000,

Donator: Fondacioni Act Donation.